Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną

KONKURS OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ
XVIII MIĘDZYNARODOWEGO ZLOTU POJAZDÓW MILITARNYCH
W BORNEM SULINOWIE

Zapraszamy do składania wstępnych, pisemnych ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną ze sprzedażą napojów alkoholowych (piwo) „XVIII Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych – Borne Sulinowo 10-13 sierpnia 2023 r.”.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „GASTRONOMIA – MIĘDZYNARODOWY ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH BORNE SULINOWO 2023”, opatrzonych pieczęcią podmiotu,
w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa, Al. Niepodległości 21,
78-449 Borne Sulinowo do dnia 19.05.2023 r.

W terminie od 22 do 24 maja powołana przez organizatora komisja rozpatrzy złożone oferty.
Oferenci wytypowani przez komisję zostaną zaproszeni do dalszych negocjacji.

ORGANIZATOR zapewnia 60 mb stoiska.

W trakcie Zlotu odbędą się koncerty zespołów: OIL STAINS, ELICE, OLDYOUNG.

UWAGA! ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

 • wprowadzenie na teren imprezy 2 podmiotów gastronomicznych ze sprzedażą napojów alkoholowych (piwa);
 • wprowadzenie na teren imprezy 2 podmiotów gastronomicznych bez sprzedaży napojów alkoholowych (foodtruck i kuchnia polowa).

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

 • dokładne dane podmiotu (nazwa, adres, właściciel, telefon, itp.);
 • wpis do rejestru działalności gospodarczej lub aktualny odpis KRS;
 • aktualna koncesja na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • krótki opis działalności;
 • informacje o doświadczeniu w obsługiwaniu podobnych imprez masowych (mile widziana dokumentacja zdjęciowa);
 • referencje (minimum od 3 podmiotów);
 • ofertę gastronomiczną wraz z cenami detalicznymi;
 • proponowaną kwotę netto na rzecz organizatora za obsługę imprezy;
 • informacje o posiadanych zasobach ludzkich i wyposażeniu.

Niezbędne wyposażenie po stronie Oferenta:

 1. 14 szt. nalewaków: w tym 8 szt. na potrzeby własne, 6 szt. na potrzeby pozostałych 2 podmiotów  handlujących piwem,
 2. 50 szt. parasoli wraz z betonowymi podstawami na potrzeby wszystkich podmiotów gastronomicznych,
 3. 150 kompletów: w tym 150 stołów i 300 ławek na potrzeby wszystkich podmiotów gastronomicznych,
 4. 9 szt. namiotów o wym. 3 m x 3 m (do przechowywania i sprzedaży napojów alkoholowych)
  na potrzeby 2 pozostałych podmiotów handlujących piwem,
 5. 6 szt. lodówek (do chłodzenia napojów alkoholowych) na potrzeby 2 pozostałych podmiotów handlujących piwem.

Podmiot, który wygra konkurs będzie zobligowany do wpłaty 10% wynegocjowanej kwoty w formie zaliczki (na podstawie wystawionej faktury VAT) w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
W razie rezygnacji z obsługi imprezy – kwota nie podlega zwrotowi.