MEZINÁRODNÍ RALLY VOJENSKÝCH VOZIDEL

Web rally

UPOZORNĚNÍ

Chcielibyśmy poinformować, iż w minioną sobotę tj. 02.03.2024r. dokonano wyboru nowego zarządu Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa. Wspólnie będziemy

Ogłoszenie

Zarząd SMMHBS informuje, iż po weryfikacji składek członkowskich za lata 2022 v 2023 i frekwencji w zebraniach, podjął Uchwałę na

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa zaprasza członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, která se bude konat 2 br brand. o