MIĘDZYNARODOWY ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH

Strona Zlotu

ODKRYWANIE HISTORII MILITARNEJ ZIEMI SZCZECINECKIEJ

55W dniu 2 maja 2009r członkowie Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa wzięli udział w imprezie integracyjnej pod hasłem „Odkrywamy historię militarną ziemi szczecineckiej”. Wychodząc z założenia, że większość członków Stowarzyszenia, to ludzie, którzy przybyli na te ziemie z różnych stron Polski, nie zawsze więc znają dobrze historię tych ziem, Zarząd Stowarzyszenia postanowił zorganizować imprezę umożliwiającą w sposób namacalny zapoznanie się z tą dziedziną.

W imprezie wzięło udział w sumie 55 członków i sympatyków Stowarzyszenia. Podczas całodniowego objazdu najciekawszych pod względem historii militarnej miejsc zwiedzono ekspozycje Muzeum Regionalnego w Szczecinku (ze szczególnym uwzględnieniem wystawy obrazującej przeszłość militarną miasta – garnizonu wojsk pruskich, oraz pokazującej przebieg walk o zdobycie miasta przez żołnierzy 32 Dywizji Kawalerii Gwardii Armii Czerwonej w dniu 27 lutego 1945 roku)

Grupa obejrzała następnie fragmenty umocnień Wału Pomorskiego na obrzeżach Szczecinka, w tym jedną z najciekawszych budowli fortyfikacyjnych tego pasa umocnień – dwukondygnacyjny B-Werk przy szosie do Trzesieki.

W Czarnem odwiedziliśmy teren Batalionu Remontowego Wojska Polskiego, gdzie można było bezpośrednio, przez dotyk zapoznać się z arcyciekawymi egzemplarzami różnego typu uzbrojenia i pojazdów będących na uzbrojeniu naszego wojska na przestrzeni minionych dziesięcioleci.

W drodze powrotnej do Szczecinka, grupa zapoznała się z terenem byłego obozu i cmentarzem jeńców wojennych STALAG IIB – Hamerstein w Czarnem, na którym istnieją mogiły około 65 000 radzieckich jeńców wojennych.

Część rekreacyjną imprezy zamknął rejs statkiem wycieczkowym Bayern (jednostka też historyczna- liczy sobie ponad 80 lat) po jeziorze Trzesiecko i ognisko z odrobiną strawy dla ciał zmęczonych trudami zwiedzania i pochłaniania natłoku wiedzy uczestników imprezy, zorganizowane obok następnej ciekawej budowli Wału Pomorskiego – tamy na rzece Piława, od której zależy istnienie „Zalewów Nadarzyckich”.

Klimat i przebieg imprezy najlepiej pokazuje załączona dokumentacja fotograficzna.