MIĘDZYNARODOWY ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH

Strona Zlotu

MOCARZ GOSPODARCZY POWIARU SZCZECINECKIEGO

W dniu 07.04.2011r decyzją kapituły konkursu Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego Stowarzyszenie zostało uhonorowane tytułem:

MOCARZ GOSPODARCZY POWIARU SZCZECINECKIEGO w kategorii POZAGOSPODARCZE WYDARZENIE, OSOBOWOŚĆ ROKU.

WIZYTA STUDYJNA W REPUBLICE CZESKIEJ

W dniach 12-15 maja br. grupa członków Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa udała się z wizytą studyjną do Republiki Czeskiej. Celem wyjazdu było zapoznanie się ze stanem umocnień tzw. czeskiej Linii Maginota. Przed II wojną światową ówczesna Czechosłowacja wybudowała w ekspresowym tempie, wzdłuż granicy z Niemcami, potężną linię umocnień porównywalną w Europie tylko z francuską Linią Maginota.