MIĘDZYNARODOWY ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH

Strona Zlotu

STOWARZYSZENIE Z WIZYTĄ W REPUBLICE CZESKIEJ

28W dniach od 23 do 26 października grupa członków Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa przebywała na terenie Mikroregionu Ralsko w Republice Czeskiej. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z problematyką zagospodarowania terenów popoligonowych, zajmowanych na przestrzeni kilkudziesięciu lat przez różne wojska..Do roku 1945 były to wojska niemieckie ( na tutejszym poligonie ćwiczyły m.inn. oddziały Afrika Korps przed przerzuceniem ich na kontynent afrykański). Niemcy w miejscowości Hradčany wybudowali lotnisko.

Po zakończeniu II Wojny Światowej, po wysiedleniu zamieszkujących te tereny tzw. Niemców Sudeckich, stacjonowały tu jednostki Ludowej Armii Czechosłowackiej.
W roku 1968, po wkroczeniu do Czechosłowacji wojsk Układu Warszawskiego, teren zajęły jednostki Armii Czerwonej, które pozostały tu aż do roku 1990. W latach 1984-86 Rosjanie przebudowali i zmodernizowali lotnisko w Hradčanach, dostosowując jego infrastrukturę do potrzeb nowoczesnego lotnictwa. Powstały trzy � 2.400 m- pasy startowe oraz liczne betonowe schrony dla samolotów). Łącznie ocenia się, że liczebność wojsk radzieckich na tym terenie oscylowała między siedmioma a dziewięcioma tysiącami żołnierzy..
Cały obszar Mikroregionu Ralsko liczy 620 km2, a gmina Kurivody-Ralsko171 km2.

Po odejściu wojsk radzieckich teren został zasiedlony przez ludność czeską, praktycznie pochodzącą z całej republiki (podobnie jak Borne Sulinowo). W Kurivodach � Ralsku utworzono gminę, Kilka miejscowości, zniszczonych przez stacjonujące wojska pozostaje nie zostało odbudowanych
Gminę Ralsko zamieszkuje obecnie 1700 osób. W latach 1991-93 osiedlono tu 170 osób narodowości czeskiej z Ukrainy, z rejonu dotkniętego katastrofą w Czarnobylu. Tak, jak na terenach gminy Borne Sulinowo, obszary pozostawione przez wojsko wymagały oczyszczenia z pozostawionych lub porzuconych niewybuchów ,.amunicji i różnych innych materiałów wybuchowych. Oczyszczenia terenu dokonały oddziały saperskie armii czeskiej i grupa pirotechników Policji.

Działający w tej grupie pan Vaclav Bilicky – mjr policji na emeryturze stworzył w Kurivodach Stałą Ekspozycję Pirotechniczną, w której można zapoznać się z egzemplarzami prawie wszystkich rodzajów „znalezisk” pozostawionych na tych terenach przez wojska niemieckie, czechosłowackie i radzieckie. Ekspozycja czynna jest od kwietnia do listopada w godz. od 13.00 do 17.00 (oprócz poniedziałku i środy).Obejrzenie jej warto polecić każdemu miłośnikowi militariów.

Trasa wyjazdu grupy, poza terenami Mikroregionu Ralsko, wiodła również przez Pragę i Liberec.

A oto garść zdjęć zrobionych na miejscu przez uczestników „wyprawy”: