MIĘDZYNARODOWY ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH

Strona Zlotu

SZARŻA POD KROJENTAMI

z51W dniu 06.09.2009 r. członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w dorocznych uroczystościach związanych z upamiętnieniem kawaleryjskiego boju z 1 września 1939 roku, stoczonego przez 18 Pułk Ułanów Pomorskich pod Krojantami.
Tegoroczne obchody miały szczególny charakter, ze względu na 70 rocznicę bitwy z 1939 roku. Przedstawiono widowisko historyczno – militarne, z autentyczną szarżą ponad stu współczesnych kawalerzystów, na pododdział hitlerowskiego Wehrmachtu. W trakcie tego patriotycznego przedsięwzięcia, które rozpoczęło się po godzinie 13.30,, zobaczyć można było również, jako pierwszą część widowiska, „Dzieje Jazdy Polskiej”, gdzie zaprezentowane zostały pododdziały jazdy i kawalerii polskiej, od wojów Mieszka I–szego, do kawalerzystów z pułków II RP, z okresu poprzedzającego wybuch II wojny światowej. Następnie widzowie mogli oglądać gonitwę ułańską, a także popisy kawaleryjskie we władaniu szablą i lancą oraz pokazy sprawności jeździeckiej kawalerzystów, w wykonaniu tych samych jeźdźców, którzy uświetnili nasz VI Zlot Pojazdów Militarnych, czyli rekonstruktorów 8 Pułku Strzelców Konnych z Chełmna. Godnym widoku był, pierwszy w Polsce, pokaz musztry pełnego 114-konnego szwadronu kawalerii polskiej, zakończony regulaminową szarżą. Kulminacyjnym punktem widowiska było odtworzenie szarży 18 Pułku Ułanów z 1 września 1939 r., zakończone epizodem walk Ułanów Pomorskich – heroicznego boju, w trakcie próby przebicia się pod Grupą, z uścisków okrążenia hitlerowskiego i zakończenia walk 18 Pułku Ułanów Pomorskich, w Kampanii Wrześniowej 1939 r.
Dla tych, którzy nie mogli wziąć udziału w imprezie, dokumentację fotograficzną wykonał nasz kolega Waldemar Soćko.