MIĘDZYNARODOWY ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH

Strona Zlotu

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 25 marca 2023 roku o godz. 17:00 w Ośrodku Wypoczynkowym „ANI”, ul. Spacerowa 5 w Bornem Sulinowie

PROPOZYCJA PROGRAMU WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MILITARNEJ HISTORII BORNEGO SULINOWA

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowej/ jednocześnie Uchwał i Wniosków
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności zebrania.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie PROGRAMU ZEBRANIA.
 6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w  2022 roku.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.
 8. Protokół Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla zarządu za 2022 rok.
 11. Przedstawienie Planu Pracy Stowarzyszenia na rok 2023, omówienie zrealizowanych i zaplanowanych przedsięwzięć, dyskusja.
 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Planu Pracy na 2023 rok.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.