MIĘDZYNARODOWY ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH

Strona Zlotu

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa zaprasza członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 2 marca br. o godz. 17.00 w Centrum Kultury I Rekreacji w Bornem Sulinowie, al. Niepodległości 21 (sala niebieska).

Proponowany program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Powołanie Prezydium Walnego Zebrania.
 4. Wybór Komisji Mandatowej/Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności zebrania.
 6. Przedstawienie i zatwierdzenie programu zebrania.
 7. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2023 rok.
 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2023.
 9. Opinia Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 12. Podjęcie uchwały o odwołaniu Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Podjęcie uchwały o odwołaniu Komisji Rewizyjnej.
 14. Wybór Komisji Skrutacyjnej do wyborów Prezesa/Zarządu/Komisji Rewizyjnej.
 15. Zgłaszanie kandydatur na funkcje Prezesa Stowarzyszenia
 16. Wybory Prezesa Stowarzyszenia.
 17. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu Stowarzyszenia.
 18. Wybory Zarządu Stowarzyszenia.
 19. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
 20. Wybory Komisji Rewizyjnej.
 21. Podjęcie uchwał o wybraniu nowego Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad.