MIĘDZYNARODOWY ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH

Strona Zlotu

stowarzyszenie

Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa jest organizacją pozarządową, skupiającą ludzi zainteresowanych historią militarną, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Bornego Sulinowa i okolic.

Stowarzyszenie, zgodnie ze swoim statutem ma na celu promowanie miasta, pielęgnowanie historii, zachowanie militarnej infrastruktury oraz szeroko pojętą  działalność na rzecz  miasta Borne Sulinowo, a w szczególności:

  1. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców  na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta,
  2. Dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego miasta,
  3. Pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności Stowarzyszenia.
  4. Prowadzenie działań na rzecz promocji obronności i historii wojskowości.
  5. Pozyskiwanie i konserwowanie sprzętu wojskowego ze szczególnym uwzględnieniem typów historycznie związanych z miastem i poligonem Borne Sulinowo.

Stowarzyszenie: działa od roku 2005, zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod  numerem. KRS 0000237696.

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Polski wyrażająca wolę współdziałania w realizacji celów statutowych . Osoby fizyczne i prawne, (również obcokrajowcy)-zainteresowane działalnością Stowarzyszenia i pragnące je wspierać merytorycznie bądź materialnie, mogą być członkami wspierającymi stowarzyszenia.
W roku 2006 Stowarzyszenie zawarło porozumienie o partnerstwie i  kultywacji stosunków  międzynarodowych ze Stowarzyszeniem Rezerwistów Bundeswehry w Schwepnitz  (koło Drezna)

Stowarzyszenie liczy aktualnie 82 członków zwyczajnych i 11 członków wspierających –  obywateli Niemiec.
Ponad 70% członków, to mieszkańcy innych miejscowości niż Borne Sulinowo.

Organizacją na co dzień kieruje Zarząd Stowarzyszenia, którego kadencja, zgodnie ze Statutem, trwa 2 lata.


Aktualny skład Zarządu:

  • Jarosław Marczyński – prezes
  • Wiktor Matuszewski – wiceprezes
  • Paulina Undrych-Matkowska – sekretarz
  • Waldemar Gruszecki – skarbnik
  • Adam Idziak – członek zarządu