MIĘDZYNARODOWY ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH

Strona Zlotu

Ogłoszenie

Zarząd SMMHBS informuje, iż po weryfikacji składek członkowskich za lata 2022 i 2023 i frekwencji w zebraniach, podjął Uchwałę na podstawie §17 pkt 3 Statutu o wykreśleniu członków zwyczajnych ze Stowarzyszenia z dniem 14 lutego 2024 r. Wykreślenie obejmuje 54 osoby. Od w/w Uchwały przysługuje pisemne odwołanie.